Villkor

Generellt

 1. Downstairs AB (556639?5413) bedriver downstairs.se. För att ingå avtal (order och köp) med Downstairs skall man vara över 18 år. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.
 2. Köp av utvalda tjänster utförs enligt specifikationen på hemsidan.
 3. Vid registrering skapas ett konto åt dig.
 4. I samband med aktivering av konto sparas din information såsom personuppgifter, leveransadress etc. Denna information hanteras med fullständig sekretess. Downstairs AB äger rätt att överlåta all data till bolag inom samma koncern.
 5. När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e?post med information om din beställning.
 6. Reklamationer och återköp inom ångertiden skall anmälas via kontaktformuläret på downstairs.se.
 7. Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls.
 8. Du som kund accepterar att Downstairs har rätt att skicka erbjudanden och kommersiell information till dig. Du kan när som helst avaktivera detta direkt genom att ändra inställningar på din profilsida.
 9. För komplett information kring distanshandelslagen se: http://www.konsumentverket.se/ Villkor för Tvätteri, skomakeri och skrädderitjänster
 10. Du som kund ansvarar för att besiktiga utförda tjänster vid mottagande av varan. Detta skall ske omgående i butiken. Vid hemleverans skall varan granskas senast 24 timmar efter leverans skett. Reklamationer skall anmälas omgående. Om så ej sker frånfaller Downstairs ersättningsansvar.
 11. Vid godkänd reklamation gäller följande ersättning: vara yngre än 2 år ersätts med max 50% av nyvärdet. Därefter 10 % avdrag per år. Dock minst 20 % av nyvärdet. Gäller mot uppvisande av kvitto eller annat som styrker värdet krävs för att ersättning skall kunna ges.
 12. Kunden ansvarar för att det finns gällande tvättinstruktioner för varje persedel.
 13. För skrädderi? och skomakeritjänster ansvarar kunden för att ge tydliga och tillräckliga instruktioner om serviceuppdraget.
 14. Vid bokning av hämtning av kläder, linnen, skor etc. (nedan kallat persedlarna) till privatkunder ansvarar kund för att persedlarna finns tillgängliga vid avtalad avhämtningstid. För avhämtning vid bostad skall persedlarna finnas utanför bostadens huvudentré. I flerbostadshus skall persedlarna läggas utanför lägenhetsdörren. Vid de fall Downstairs representant ej kan hitta persedlarna samt ej får kontakt på angivet telefonnummer frånfaller Downstairs ansvar och full debitering sker. Downstairs skall återlämna persedlarna inom ett tidsintervall av +/? 120 minuter enligt orderspecifikationen. Eventuell försening utöver detta som uppkommer på grund av kund, gällande t.ex. tvättråd eller otillräckliga instruktioner skall meddelas kund per mail eller sms senast en timme före leverans enligt orderspecifikationen.
 15. Vid bokning av hämtning av kläder, linnen, skor etc. (nedan kallat persedlarna) till privatkunder ansvarar kund för att persedlarna finns tillgängliga vid avtalad avhämtningstid och vid avtalad upphämtningsplats. Vid de fall Downstairs representant ej kan hitta persedlarna samt ej får kontakt på angivet telefonnummer frånfaller Downstairs ansvar och full debitering sker. Downstairs skall återlämna persedlarna mellan kl 09?16 på utlämningsdagen enligt orderspecifikationen om annat ej avtalats separat. Eventuell försening utöver detta som uppkommer på grund av kund, gällande t.ex. tvättråd eller otillräckliga instruktioner skall meddelas kund per mail eller sms senast en timme före leverans enligt orderspecifikationen.
 16. Downstairs ansvarar ej för persedlars kvalitet gällande sömnad, slitage, knappar, blixtlås och dylikt. Paljetter och plastdetaljer som sitter på plagg som skall kemtvättas kan ibland förstöras vid kemtvätt. Detta bör dock framgå enligt persedelns tvättråd. Om det ej framgår frånfaller ansvaret för Downstairs.
 17. Prissättningen på hemsidan gäller under förutsättning att det är ett normaluppdrag. Vid de fall uppdraget kräver extra arbete eller om kundens uppgifter om uppdragets omfång eller persedelbeskrivning är felaktiga, äger Downstairs AB rätt att efterdebitera differensen. Villkor för övriga tjänster
 18. För tjänster som skall utföras i låsta hem eller lokaler skall nyckel överlämnas enligt överenskommelse. Denna nyckel märks med ett internt märkningssystem och kan ej härledas till adress för utomstående. Samtliga nycklar förvaras i säkerhetsskåp med kod i larmade utrymmen.
 19. Avbokningar som sker tidigare än tio (10) dagar före avtalat utförandetid debiteras ej. Avbokningar som sker två till tio (2-10) dagar före avtalat utförandetid debiteras med 50 % av priset. Avbokningar som sker senare än 48 timmar före utförandetid debiteras med 100 %.
 20. Vid sjukdom hos Downstairs personal kan städningen ställas in och ny städdag meddelas via telefon, sms eller mail.
 21. Prisjusteringar för abonnemangstjänster sker årsvis. Prisändringar skall meddelas abonnemangskund minst 14 dagar innan de träder i kraft.
 22. Reklamationer på utförda tjänster skall ske inom 24 timmar efter utfört uppdrag. Vid reklamation skall Downstairs i första hand ges rätt att åtgärda bristen. Kreditering av utförd tjänst sker endast om sådan skada sker att åtgärdning ej är möjlig.
 23. Vid skada på kunds egendom skall detta meddelas inom 24 timmar eller vad som kan anses vara skälig tid till Downstairs kundtjänst alternativt via formuläret på downstairs.se.
 24. Prissättningen på hemsidan gäller under förutsättning att det är ett normaluppdrag. Vid de fall uppdraget kräver extra arbete eller om kundens uppgifter om uppdragets omfång är felaktiga, äger Downstairs AB rätt att efterdebitera differensen.

Betalningsvillkor

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Preventia Finans. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Downstairs överlåtna till Preventia finans. Fakturans betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Villkor vid betalning med kontokort/kreditkort.

Vi accepterar samtliga VISA och Mastercard betal- och kreditkort och i visa fall AMEX samt Dinners. Det angivna betalkortet belastas vid bokningstillfället och debiteras på leveransdagen enligt köpvillkoren ovan.