fbpx

Villkor & Integritetspolicy

Generellt

 1. Downstairs AB (556639-5413) bedriver ett servicekoncept med tjänster som kemtvätt, skomakeri, skrädderi, städning och därmed förenliga uppgifter. För att ingå avtal (order och köp) med Downstairs skall man vara över 18 år. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.

 2. Köp av utvalda tjänster utförs enligt specifikationen på hemsidan.

 3. Vid registrering skapas ett konto åt dig.

 4. I samband med aktivering av konto sparas din information som namn och mobiltelefonnummer. Önskas faktura sparar vi även adress, e-post, person/organisationsnummer. Denna information hanteras med fullständig sekretess. Downstairs AB äger rätt att överlåta all data till bolag inom samma koncern.

 5. När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via SMS med information om din beställning.

 6. Reklamationer och återköp inom ångertiden skall anmälas omgående till Downstairs.

 7. Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls.

 8. Du som kund accepterar att Downstairs har rätt att skicka erbjudanden och kommersiell information till dig. Du kan när som helst avaktivera detta.

 9. För komplett information kring distanshandelslagen se: http://www.konsumentverket.se/ Villkor för tvätteri, skomakeri och skrädderitjänster

 10. Du som kund ansvarar för att besiktiga utförda tjänster vid mottagande av varan. Detta skall ske omgående i butiken. Vid hemleverans skall varan granskas senast 24 timmar efter leverans skett. Reklamationer skall anmälas omgående. Om så ej sker frånfaller Downstairs ersättningsansvar.

 11. Vid godkänd reklamation gäller följande ersättning: vara yngre än 2 år ersätts med max 50% av nyvärdet. Därefter 10 % avdrag per år. Dock minst 20 % av nyvärdet. Gäller mot uppvisande av kvitto eller annat som styrker värdet krävs för att ersättning skall kunna ges.

 12. Kunden ansvarar för att det finns gällande tvättinstruktioner för varje persedel. Saknas tvättråd på plagget godkänner kunden tvättmetod enligt downstairs rekommendationer.

 13. För skrädderi och skomakeritjänster ansvarar kunden för att ge tydliga och tillräckliga instruktioner om serviceuppdraget.

 14. Vid bokning av hämtning av kläder, linnen, skor etc. (nedan kallat persedlarna) till privatkunder ansvarar kund för att persedlarna finns tillgängliga vid avtalad avhämtningstid. För avhämtning vid bostad skall persedlarna finnas utanför bostadens huvudentré. I flerbostadshus skall persedlarna läggas utanför lägenhetsdörren. Vid de fall Downstairs representant ej kan hitta persedlarna samt ej får kontakt på angivet telefonnummer från faller Downstairs ansvar och full debitering sker. Downstairs skall återlämna persedlarna inom ett tidsintervall av +/- 120 minuter enligt orderspecifikationen. Eventuell försening utöver detta som uppkommer på grund av kund, gällande t.ex. tvättråd eller otillräckliga instruktioner skall meddelas kund per mail eller sms senast en timme före leverans enligt orderspecifikationen.

 15. Vid bokning av hämtning av kläder, linnen, skor etc. (nedan kallat persedlarna) till privatkunder på företag ansvarar kund för att persedlarna finns tillgängliga vid avtalad avhämtningstid och vid avtalad upphämtningsplats. Vid de fall Downstairs representant ej kan hitta persedlarna samt ej får kontakt på angivet telefonnummer frånfaller Downstairs ansvar och full debitering sker. Downstairs skall återlämna persedlarna mellan kl 09-16 på utlämningsdagen enligt orderspecifikationen om annat ej avtalats separat. Eventuell försening utöver detta som uppkommer på grund av kund, gällande t.ex. tvättråd eller otillräckliga instruktioner skall meddelas kund per mail eller sms senast en timme före leverans enligt orderspecifikationen.

 16. Downstairs ansvarar ej för persedlars kvalitet gällande sömnad, slitage, knappar, blixtlås och dylikt. Paljetter och plastdetaljer som sitter på plagg som skall kemtvättas kan ibland förstöras vid kemtvätt. Detta bör dock framgå enligt persedelns tvättråd. Om det ej framgår frånfaller ansvaret för Downstairs.

 17. Prissättningen på hemsidan gäller under förutsättning att det är ett normaluppdrag. Vid de fall uppdraget kräver extra arbete eller om kundens uppgifter om uppdragets omfång eller persedelbeskrivning är felaktiga, äger Downstairs AB rätt att efterdebitera differensen. För kunder med speciella avtal gäller frånsett prislistan på hemsidan.

 18. För tjänster som skall utföras i låsta hem eller lokaler skall nyckel överlämnas enligt överenskommelse. Denna nyckel märks med ett internt märkningssystem och kan ej härledas till adress för utomstående. Samtliga nycklar förvaras i säkerhetsskåp med kod i larmade utrymmen.

 19. Avbokningar som sker tidigare än två (2) dagar före avtalat utförandetid debiteras ej. Avbokningar som sker inom två (2) dagar före avtalat utförandetid debiteras med 75% av priset.

 20. Downstairs servicegaranti innebär att vi alltid gör om alla jobb ni ej är nöjda med. Däremot betalas inga pengar tillbaka.

 21. Alla våra avtal löper med 1 månads ömsesidig uppsägning.

 22. Downstairs är fullt ansvarsförsäkrade upp till 20 miljoner kronor. Även vår personal är försäkrade om olyckan skulle vara framme i ert hem/kontor.

 23. I samband med bokning av städning/fönsterputs godkänner kunden automatiskt Downstairs gällande regler.

 24. Vid röda dagar utgår städning.

 25. Vid sjukdom, semester mm tillträder ett annat team än det ordinarie. Om ett ersättningsteam ej finns tillgängligt kan städningen ställas in och ny städdag meddelas via telefon, sms eller mail.

 26. Prisjusteringar för abonnemangstjänster meddelas till abonnemangskund 2 månader innan de träder i kraft. Detta sker genom meddelande på föregående fakturor samt nyhetsbrev.

 27. Reklamationer på utförda tjänster skall ske inom 24 timmar efter utfört uppdrag. Vid reklamation skall Downstairs i första hand ges rätt att åtgärda bristen. Kreditering av utförd tjänst sker endast om sådan skada sker att åtgärdning ej är möjlig.

 28. Vid skada på kunds egendom skall detta meddelas inom 24 timmar eller vad som kan anses vara skälig tid till Downstairs kundtjänst alternativt via formuläret på downstairs.se.

 29. Prissättningen på hemsidan gäller under förutsättning att det är ett normaluppdrag. Vid de fall uppdraget kräver extra arbete eller om kundens uppgifter om uppdragets omfång är felaktiga, äger Downstairs AB rätt att efterdebitera differensen.

 30. Pris på skrädderi och skomakeri är från priser och kan bli högre beroende på arbetets omfång.

 31. Fastpriskunder debiteras alltid sin månadskostnad. Infaller röda dagar vid leverans utgår servicen om ej annat avtalats.
 32. Timbank- Timmar som avbokas mot fastpris pga. Semester eller sjukdom läggs i timbank för att användas för extra tjänster som storstäd och fönsterputs. Timbank ersätter ej ordinarie städtillfälle. Timmarna sparas i 12 månader efter avbokningen.

Betalningsvillkor

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Preventia Finans. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Downstairs överlåtna till Preventia finans. Fakturans betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt Preventia Finans gällande regler.

Villkor vid betalning med kontokort/kreditkort.

Vi accepterar samtliga VISA och Mastercard betal- och kreditkort och i vissa fall AMEX samt Dinners. Det angivna betalkortet belastas vid bokningstillfället och debiteras på leveransdagen enligt köpvillkoren ovan.

GDPR – nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom hela EU. Lagen syftar till att du ska kunna känna dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Du behöver inte göra något, men vill du få mer information om vår dataskyddspolicy kan du läsa om den.

Personuppgiftspolicy

För att kunna ge dig relevant information och återkoppling sparar vi dina personuppgifter och hanterar dem enligt GDPR. När du lämnar en order i butik behöver vi endast mobiltelefonnummer och namn. Vid städning, fönsterputs och andra tjänster som faktureras krävs även adress och personnummer. Ni som kund godkänner våra riktlinjer gällande GDPR i samband med att order läggs.

Downstairs riktlinjer för personuppgiftshantering.

Downstairs AB 556639-5413, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller tjänster som utförs av Downstairs AB samtliga försäljningsställen.

När samlar vi in dina personuppgifter?

 • När du lämnar in kläder eller skor i någon av våra butiker, behöver vi namn och mobiltelefonnummer.

 • När du beställer tjänster som faktureras, behöver vi namn, adress, person/organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress.

 • När du köper presentkort eller varor, behöver vi namn och mobiltelefonnummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är namn och mobiltelefonnummer vi order i butik. För tjänster som faktureras så behöver vi även, personnummer, adress & e-postadress.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig, ge dig löpande information och återkoppling gällande aktiva order, främst sker detta via SMS. Uppgifterna kommer också att användas för utskick i samband med order skicka sms när ordern är skapad och klar för avhämtning. Kan också användas brev/faktura, e-post och sms, samt för uppföljning och analys.

Downstairs kommer inte att sälja eller visa dina personuppgifter till någon obehörig part. Har du ej varit kund hos Downstairs på 36 månader raderas dina uppgifter automatiskt. Begär du att vi raderar dina kontaktuppgifter så kan det ta upp till 3 månader innan de är borta från vårt system så att innevarande ordrar hinner faktureras. Finns inga aktiva ordrar så raderas informationen omgående. 

Kontaktinformation

Om du vill få ett utdrag på de personuppgifter Downstairs behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig begäran om det. Du kommer då få ett sms så det är rätt person vi pratar med. Du kan också kontakta oss om du vill rätta en felaktig personuppgift, avsäga dig utskick eller bli struken från vårt register.

gdpr@downstairs.se

Downstairs AB

Göteborg Mars 2020

Vi använder kakor (cookies)

Om cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Syftet är att lära oss mer om hur vår webbplats används för att kunna förbättra din upplevelse samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Vi för även besöksstatistik och statistik över hur du kommer till vår webbplats. Cookies innehåller inga personuppgifter som till exempel namn, personnummer eller e-postadress.

Det finns olika typer av cookies: förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies kan delas upp i sessionscookies som endast lagras temporärt under besöket på webbplatsen och persistenta cookies som lagras en längre tid besökaren dator eller tills användaren tar bort dem på sin webbläsare. Tredjepartscookies används för annonsering, webbanalys och teknisk trafikmätning. Downstairs använder sig av både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Så här kan du spärra cookies på din dator

Om du vill undvika att cookies lagras på din dator i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra inställningarna i din webbläsare (till exempel Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari) så att webbläsaren inte tillåter cookies. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kommer att begränsas.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsen.